Strefa 30-120 głęboka, lilie wodne

   NYMPHAEA - LILIE WODNE to królowe naszych zbiorników wodnych. Nie można wyobrazić sobie istnienia oczka wodnego, stawu bez lilii wodnej. W różnych regionach kraju występują rozmaite nazewnictwa, czasami zabawne nazwy jak np. kaczycha,kaczucha,babka, grzążela, grzebień oraz bardziej poprawne jak nenufar, nimfa, grzybień .Oferujemy ponad 30 odmian tych przepięknych roślin o przedziwnie wybarwionych kwiatach, róznym pokroju płatków kwiatowych i liściowych. Jak również polecamy krewnych np: nuphar lutea – grążel żółty (występują odmiany o pstrych liściach jak tez o czerwonych kwiatach). Ciekawą pozycją jest też nymphoides peltata – grzybieńczyk wodny (z rodziny bobrkowatych). Kłącza ww roślin ukorzenione są w podłożu, natomiast liście oraz kwiaty pływają lub też unoszą się ponad powierzchnią wody, zacieniając, dają schronienie rybom i innym mieszkańcom zbiornika. Wszystkie prezentowane tu rośliny są w pełni mrozoodporne, zimujące w ostrym klimacie Podlasia, wolne od chorób występujących w naturalnym środowisku.

   Jeżeli z różnych przyczyn nie możemy natychmiast posadzić roślin w wybranym miejscu, należy przechować je w chłodnym i wilgotnym pomieszczeniu (do 5 dni). Jako docelowe pojemniki dla roślin wodnych zalecamy specjalne kosze perforowane wyściełane wyściółkami, lub sadzenie bezpośrednio do gruntu. Podłoże (ziemia + glina + piasek 2:1:1) umieszczamy w pojemniku, sadząc roślinę lekko skośnie do góry, obficie i kilkakrotnie podlewamy usuwając - wypierając powietrze. Górną powierzchnię pojemnika zasypujemy ciężkim i dobrze przepuszczalnym materiałem (np. żwir, drobne kamyki, grys). Pod powierzchnią podłoża znajdować się powinny jedynie systemy korzeniowe (nigdy części zielone, łodygi czy liście!). Donicę umieszczamy w wodzie w wytypowanym miejscu (należy zwrócić uwagę na odpowiednio dobraną głębokość dla poszczególnych roślin). Lilie wodne początkowo sadzimy na głębokości około 30 cm i dopiero gdy na powierzchni pojawią się liście, można stopniowo zagłębiać ją aż do głębokości docelowej.

Filtry aktywne